Κατάλογος προϊόντων (1)I. ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
α. Εντομοκτόνα
Προϊόν Περιγραφή Ετικέτα
ASTERIA 1.8EC
Αστέρια
(Αμπαμεκτίνη 1,8%)
Υγρό Γαλακ/σιμο
ALVERDE 240SC
Αλβέρντε
(Μεταφλουμιζόν 24%)
Συμπυκνωμένο Αιώρημα
AMCOBAC 6.4WP
Αμκομπάκ
(Bacillus thurigiensis var. kurstaki 32000IU/mg)
Βρέξιμη Σκόνη
AMCODIM 40EC
Αμκοντίμ
(Dimethoate 40%)
Υγρό Γαλακ/σιμο
DELEAR 10EC
Δέλεαρ
(Συπερμεθρίνη 10%)
Υγρό Γαλακ/σιμο
IMIDAN 50WP
Ιμιντάν
(Φοσμέτ 50%)
Βρέξιμη Σκόνη
MORRIGAN 48EC
Μόριγκαν
(Xλωρπυριφώς 48%)
Υγρό Γαλακ/σιμο
MOTTOGAT 5CS
Μοτογκάτ
(Πύρεθρο 5%)
Εναιώρημα Μικροκαψουλών
PLINTO 2.5EC
Πλίντο
(Εσφενβαλερέιτ 2,5%)
Υγρό Γαλακ/σιμο
PLUTO 1.86EC
Πλούτο
(Πύρεθρο 1.86%)
Υγρό Γαλακ/σιμο
POLECI 2.5EC
Πολέτσι
(Ντελταμεθρίνη 2.5%)
Υγρό Γαλακ/σιμο
PRETOR 2.5WG
Πρετόρ
(Λάμδα Συχαλοθρίνη 2.5%)
Βρέξιμοι Κόκκοι
PRINCE 10EC
Πρίνς
('Αλφα Συπερμεθρίνη 10%)
Υγρό Γαλακ/σιμο
SHARIMIDA 20SL
Τίντο
(Σαριμίντα 20%)
Πυκνό Διάλυμα
YPSITOXIN 56GE
Υψιτοξίν
(Φωσφορούχο αργίλιο 56%)
Δισκία
Επιτρέπεται η χρήση του στη Βιολογική Γεωργία


β. Κοκκώδη Εντομοκτόνα
Προϊόν Περιγραφή Ετικέτα
ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΩΣ 5G
(Χλωρπυριφώς 5%)
Κοκκώδες


γ. Ακαρεοκτόνα
Προϊόν Περιγραφή Ετικέτα
MASAI 20WP
Μασάι
(Τεμπουφενπυράντ 20%)
Βρέξιμη Σκόνη
TENOR 10WP (Εξυθιαζόξ 10% )
Βρέξιμη Σκόνη


δ. Ελαιούχα σκευάσματα
Προϊόν Περιγραφή Ετικέτα
SPRAYPROVER 96 EC
Σπρέϋπρούβερ
(Παραφινικό λάδι 96%)
Υγρό Γαλακ/σιμο
ΕΝΤΟΜΟΚT. & ΣΥΝΕΡΓΟ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΩΝ
SUMMER OIL
Σάμμερ όιλ
(Παραφινικό λάδι 95%)
Υγρό Γαλακ/σιμο
ΘΕΡΙΝΟ ΛΑΔΙ, ΕΝΤΟΜΟΚT. & ΣΥΝΕΡΓΟ
ΕΝΤΟΜΟΚT., ΑΚΑΡΕΟΚΤ. & ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΩΝ
Επιτρέπεται η χρήση του στη Βιολογική Γεωργία


ε. Μυκητοκτόνα - Βακτηριοκτόνα
Προϊόν Περιγραφή Ετικέτα
BIOSULF 96DP
Μπιοσούλφ
(Σουλφούρ 96%)
Σκόνη Επίπασης
BORDOPHYT 20 WP
Μπορντοφύτ
(Βορδιγάλειος Πολτός σε μεταλλικό χαλκό 20%)
Βρέξιμη Σκόνη
CONFER 10EC
Κονφέρ
(Πενκοναζόλ 10%)
Υγρό Γαλακ/σιμο
CUPRAFOR 50WP
Κουπραφορ
(Οξυχλ. Χαλκός μπλε, μεταλ. χαλκός 50%)
Βρέξιμη Σκόνη
DITHANE 75WG
Νταϊθέιν
(Μανκοζέμπ 75%)
Βρέξιμοι Κόκκοι
FUNGURAN-OH 300SC
Φουνγκουράν
(Υδροξείδιο Χαλκού, μεταλ. χαλκός 30%)
Συμπ. Αιώρημα
FUNGURAN-OH 50WP
Φουνγκουράν
(Υδροξείδιο Χαλκού, μεταλ. χαλκός 50%)
Βρέξιμη Σκόνη
KERAS 70WG
Κέρας
(Θειοφανέιτ – μεθύλ)
Βρέξιμοι Κόκκοι
MERCURY 83WP
Μέρκιουρι
(Κάπταν 83%)
Βρέξιμη Σκόνη
OHARA 50SC
Οχάρα
(Φλουαζινάμ 50%)
Συμπ. Αιώρημα
PASSWΟRD 25WG
Πάσγουορντ
(Τεμπουκοναζόλ 25%)
Βρέξιμοι Κόκκοι
PASSWORD 25EW
Πάσγουορντ
(Τεμπουκοναζόλ 25%)
Γαλάκτωμα σε Νερό
POMBAL 80 WP
Πομπάλ
(Φοζετύλ αλουμίνιουμ 80%)
Βρέξιμη Σκόνη
PROMESS 72,2 SL
Προμές
(Προπαμοκάρμπ HCL 72,2%)
Πυκνό διάλυμα
SHIP 10 WG
Σιπ
(Συπροκοναζόλ 10 %)
Βρέξιμοι Κόκκοι
SILVANUS 80WG
Σιλβάνους
(Βρέξιμο Θειάφι 80%)
Βρέξιμοι Κόκκοι
SYLLIT 65WP
Συλλίτ
(Ντοντίν 65%)
Βρέξιμη σκόνη
SYSTHANE 4,5EW
Συστέιν
(Μυκλομπουτανίλ 4.5%)
Γαλάκτωμα σε Νερό
Επιτρέπεται η χρήση του στη Βιολογική Γεωργία


στ. Ζιζανιοκτόνα
Προϊόν Περιγραφή Ετικέτα
ARRAT 25/50WG
Αράτ
(Τριτοσουλφουρόν 25% + Ντικάμπα 50%)
Βρέξιμοι Κόκκοι
ANSWER 36EC
Άνσερ
(Ντικλοφόπ – μεθύλ 36%)
Υγρό Γαλακ/σιμο
BASAGRAN 48SL
Μπασαγκράν
(Μπενταζόν 48%)
Πυκνό Διάλυμα
CLIO SUPER 53,8/3,2EC
Κλιό Σούπερ
(Ντιμεθεναμίντ – p 53,8% + Τοπραμεζόν 3,2%)
Υγρό Γαλακ/σιμο
CLIOPHAR 10SL
Κλιοφάρ
(Κλοπυραλίντ 10%)
Πυκνό Διάλυμα
DECANO
Ντεκάνο
(Σουλκοτριόν 30%)
Συμπ. Αιώρημα
ESQUIRE 4OD
Εσκουάιρ
(Νικοσουλφουρόν 4%)
Συμπ. Αιώρημα
FLORIN 12,5EC
Φλορίν
(Φλουαζιφόπ-π-μπουτύλ 12,5%)
Υγρό Γαλακ/σιμο
GRANDOR 600EC
Γκραντόρ
(2,4D 60%)
Υγρό Γαλακ/σιμο
LEONE 36SL
Λεόνε
(Γλάιφοσεϊτ 36%)
Πυκνό Διάλυμα
MACKEREL 20SL
Μακερέλ
(Ντικουάτ 20% )
Πυκνό Διάλυμα
METAGRIZIN 70 WG
Μεταγκριζίν
(Μετριμπουζίν 70%)
Βρέξιμοι Κόκκοι
NEPTUNE 45SC
Νέπτουν
(Ναπροπαμάιντ 45%)
Συμπ. Αιώρημα
ORNATE 48SC
Ορνέϊτ
(Οξυφλουορφέν 48%)
Συμπ. Αιώρημα
TRIDENT 48 EC
Τριντέντ
(Τρικλοπίρ 48%)
Υγρό Γαλακ/σιμο
ZYGOMA 50SC
Ζύγκομα
(Φλουομετουρόν 50%)
Συμπ. Αιώρημα


ζ. Φυτορρυθμιστικές ουσίες - Αποφυλλωτικά
Προϊόν Περιγραφή Ετικέτα
BETANOVA 1SL
Μπετανόβα
(1 - Ναφθυλοξικό οξύ 1%)
Πυκνό Διάλυμα
COTTONSTOP 5SL
Κόττονστοπ
(Μεπικουάτ Χλωράιντ 5%)
Πυκνό διάλυμα
SUNSET 48SL
Σάνσετ
(Εθεφόν 48%)
Πυκνό Διάλυμα


ΙΙ. ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ
Προϊόν Περιγραφή Ετικέτα
DELICAT 0.005BB (wax blocks)
Ντέλικατ
(Μπροντιφάκουμ 0.005%)
Δόλωμα σε μορφή κύβων παραφίνης


ΙΙΙ. ΚΟΧΛΙΟΛΕΙΜΑΚΟΚΤΟΝΑ
Προϊόν Περιγραφή Ετικέτα
MERIDIEN 5GB
Μερίντιεν
(Μεταλδεΰδη 5% )
Κοκκώδες δόλωμα
Επιτρέπεται η χρήση του στη Βιολογική Γεωργία


ΙV. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΑ
Προϊόν Περιγραφή Ετικέτα
ALT (Αλτ) Κόλλα για ποντικούς και σφήκες
ALT TABLET (Αλτ Τάμπλετ) Παγίδα με κόλλα για ποντικούς
TAKE-TABLET (Τέικ Τάμπλετ) Παγίδα με κόλλα για ποντικούς


V. ΔΙΑΦΟΡΑ
Προϊόν Περιγραφή Ετικέτα
DASH HC
Ντας
Επιφανειοδραστική ουσία
FARMCLEAN
Φάρμκλιν
Διαιθανολαμίνη και καθαριστικές ουσίες
Καθαριστικό Βυτίων
TORPEDO-II
Τορπέντο
Εξειδικευμένος Βελτιωτής της
Δράσης Σουλφονυλουριών
X-CHANGE
Εξ-Τσέιντζ
Αποσκληρυντικό Νερού